کدوي هالووين نگهبان مزرعه
مردم در شب جشن هالووين با اعتقاد به حضور ارواح (مخصوصا ارواح خبيثه ) و شياطين لباس هاي عجيب و ترسناک مي پوشند و کدوي با صورتک عصباني درست مي کنند تا در برابر ارواح گناهکار ايستادگي کنند و به شکل نمادين آنها را ترسانده و از ميان خود برانند!!!
نظرات کاربران
UserName