ارواح در شب هالووين
بنيانگذاران جشن هالووين با اين اعتقاد که در آخرين شب سال راه ميان دو جهان باز مي شود و ارواح در گذشتگان حاضر مي شوند، همگي دور هم جمع مي شدند ، آتش مي افروختند، قرباني مي کردند و هر کس غذايي داشت با ديگران قسمت مي کرد و همگي بر سر يک سفره مي نشستند ، تا مورد شفاعت در گذشتگان نزد خداوند قرار گيرند. کشيش ها در شب هالووين با شب زنده داري ، دعا و نماز شب را به پايان برده و به اعتقاد خودشان ارواح مقدس را از دوزخ به بهشت راهنمايي مي کردند!!!
نظرات کاربران
UserName