کودک هالويني
در جشن هالووين معمولاً کودکان لباسهاي عجيب و غيرمرسوم ميپوشند و براي جمع‌آوري نبات و آجيل به در خانه ديگران ميروند. جشن هالووين بيشتر در کشورهاي امريکا، ايرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. اين جشن را مهاجران ايرلندي و اسکاتلندي در سده 19 ام با خود به قاره امريکا آوردند.
نظرات کاربران
UserName