کالسکه با اتاقک کدو
هالووين در کشورهايي چون ايرلند و اسکاتلند يکي از روزهاي مذهبي و محترم به شمار مي رود و با برگذاري اين جشن کم کم به استقبال کريسمس و ميلاد حضرت مسيح مي روند.جشن هالووين قدمتي 2000 ساله دارد و در اصل جشني مذهبي بوده است که ريشه در رسوم سلتيک ساکنان اوليه جزاير بريتانيا دارد. آنان معتقد بودند که در اين شب دروازه بين دو جهان گشوده مي شود و ارواح به زمين مي آيند.راهبان براي آرام کردن ارواح در اين شب آتش مي افروختند و مردم براي در امان بودن از ارواح خبيث لباسهايي از پوست سر حيوانات مي پوشيدند.
نظرات کاربران
UserName