هالووين شيطاني
يکي از مراسم شيطان پرستان که بين مردم ايالات متحده و انگلستان رايج شده است، مراسم هالووين مي باشد، هر ساله در شب ?? اکتبر، کودکان و نوجوانان لباس هاي ترسناک شيطان و جادوگران را به تن مي کنند و در طول شب مردم را مي ترسانند، هاليوود نيز فيلم هاي ترسناک، را توليد مي کند که هدف از آنها جذب جوانان مي باشد. رنگهاي سياه و نارنجي به کار رفته در اين عکس از رنگهاي محبوب شيطان پرستان است.
نظرات کاربران
UserName