هالووين
جشن هالووين که در شب 31 اکتبر بر گزار مي شود در اصل جشني مذهبي بوده است که توسط اقوام سلتي برگزار مي شده است .در اوايل سده ي 19 وقتي ايرلندي ها به آمريکا مهاجرت کردند، بسياري از آيين هايشان تغيير کرد. اين تغيير در جشن هالووين نيز روي داد. آمريکايي ها از حضور شياطين و ارواح گناهکار در هالووين بيشتر استقبال کردند و سمبل هايي برگزيدند که همگي نماد خشم، ترس، و شرارت بود. کم کم آزار و اذيت جاي مراسم دعا و شب زنده داري را گرفت. تا جايي که برگزاري هالووين در آمريکا ممنوع شد. در سال 1920 بار ديگر هالووين به عنوان يک جشن مذهبي روي کار آمد، ولي با اين حال بسيار از نيت و آيين گذشتگان دور شده بود.
نظرات کاربران
UserName