شيطان پرستان در هالووين
جشن هالووين با قدمت 2000 ساله ! و ريشه اي مذهبي در طول قرنها دستخوش تغييرات فراواني شده به طوري که دعا و نيايش کشيشها به جشن و پايکوبي مبدل شده و حتي از هجوم شيطان پرستان هم در امان نبوده است و رنگهاي سياه و قرمز که مورد علاقه شيطان پرستان است به نمادهاي آن اضافه شده است البته اين قصه سر دراز دارد...
نظرات کاربران
UserName