اصلي ترين سمبل هالووين
يکي از اصلي ترين سمبل هاي هالووين کدوي تو خالي به شکل هيولاست. در سراسر دنيا چند روز مانده به جشن هالووين مردم کدو، ترب، شلغم و چغندر را جمع مي کنند و با خالي کردن درونش آنرا به شکل چهره هاي ترسناک در آورده و در کنار جاده هايي که به سمت قبرستان مي رود مي آويزند.
نظرات کاربران
UserName