گالري نمادهاي هالووين
جشن هالووين قدمتي 2000 ساله دارد و در اصل جشني مذهبي بوده است که ريشه در رسوم سلتيک ساکنان اوليه جزاير بريتانيا دارد. آنان معتقد بودند که در اين شب دروازه بين دو جهان گشوده مي شود و ارواح به زمين مي آيند.راهبان براي آرام کردن ارواح در اين شب آتش مي افروختند و مردم براي در امان بودن از ارواح خبيث لباسهايي از پوست سر حيوانات مي پوشيدند. امروزه رنگهاي محبوب ‌هالووين يعني نارنجي و سياه، نشانه اي از رنگ آتش راهبان در آسمان تيره شب است. پوشيدن لباس مبدل هم، از پوشيدن پوست حيوانات به لباسهايي مانند جادوگران، هيولاها، شخصيتهاي مشهور و هر چه تصور کنيد، درآمده است.
نظرات کاربران
UserName