جغد پير، روح عصباني
جشن هالووين که در شب 31 اکتبر بر گزار مي شود در اصل جشني مذهبي بوده است که توسط اقوام سلتي برگزار مي شده است و در طي زمان با آميخته شدن به عقايد گوناگون و خرافات به شکل کنوني در آمده است.
نظرات کاربران
UserName