هالووين درشب
شب هالووين به اعتقاد اقوام سلتي شبي بوده که دروازه بين دو دنيا باز مي شود و ارواح به زمين مي آيند ،مراسم و نمادهاي اين شب در طول تاريخ تغيير پيدا کرده و به شکل کنوني در آمده است . کدوي کنده کاري شده با شمع روشن در درونش از نمادهاي هالووين مي باشد.
نظرات کاربران
UserName