گربه هاي سياه
جشن هالووين قدمتي 2000 ساله دارد و در اصل جشني مذهبي بوده است که با آميختن عقايد گوناگون و خرافات به شکل کنوني در آمده است ،کدو و جادوگر از نمادهاي اين جشن هستند .رنگ نارنجي از رنگهاي محبوب در جشن هالووين است و در قديم معتقد بودند که گربه جادوگري است که تغيير شکل داده است .
نظرات کاربران
UserName