خفاش
خُفّاش يا شَبکور تنها پستانداري است که بال دارد و قادر به پرواز است.خفاش از راسته بال‌دستان است. بال‌هاي خفاش با بال‌هاي بقيه پرندگان متفاوت است و به گونه ديگري ساخته شده، اما در عوض پوست بالهاي خفاش جنسي شبيه چرم دارد و داراي خاصيت ارتجاعي است که باعث مي‌شود بالهايش در طول استخوان‌هايي که دست‌ها و انگشتان خفاش را حرکت مي‌دهند کشيده شود. اين پرنده نماد خون آشام نيز مي باشد .
نظرات کاربران
UserName