يک مرغابي در حال آب تني
اردک پرنده‌اي با بدن کشيده و پاهاي کوتاه است که باعث مي‌شود بدنش نزديکِ زمين قرار گيرد. اردک از پرندگان نوک‌پهني است که در جانورشناسي به آن‌ها لامليورستر Lamelliorostere مي‌گويند. درازا و حجم بال اردک نسبت به ساير طيور متوسط است و اردک اهلي بدين دليل به خوبي نمي‌تواند پرواز کند. حرارت طبيعي بدن اردک ?/?? درجه? سانتي‌گراد و تعداد نبض آن به طور متوسط ??? دفعه در دقيقه و تعداد تنفسش ?? – ?? بار در دقيقه است. سرِ بزرگ و قطر منقار آن در بالا و پايين کم است. بدين ترتيب، از اتصال منقار به يکديگر برجستگي خاصي از نيمرخ در آن‌ها ديده نمي‌شود.
نظرات کاربران
UserName