روز آتش‌نشانی
🔥پوستر| رهبرانقلاب: قهرمانان با اخلاص آتش‌نشان،نشان دادند که ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای وظیفه در میان است،در راه خدا متاع جان را بی‌چند و چون عرضه میکند.
🌹روز آتش‌نشانی
🏴 @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
روز آتش‌نشانی
تصاویر مرتبط