صورت يک غاز از نماي نزديک
غاز گونه‌اي از پرندگان است که متعلق به خانواده? مرغابي‌سانان (Anatidae) هستند. خانواده مرغابي‌سانان شامل قوها مي‌شود که تيره تر از غازها هستند.اين نوع از غازها در زيرخانواده غازسانان (Anserinae) و به گروه آنسريني (Anserini) تعلق دارند. تعدادي از مرغابي‌ها که از خانواده مرغابي‌هاي وحشي هستند به نام غاز معروفند. غازها پرندگان نسبتا بزرگي هستند که حضورشان (حياتشان) وابسته به آب است. نوع بيشتر غازها در اروپا، آسيا و آمريکاي شمالي به طور جدي از نوع پرندگان وحشي و مهاجر هستند که براي گذراندن زمستان از شمال به جنوب مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName