غازها در حال پرواز
آشيانه غازها در مجاورت آب در کنار تخته سنگها و روي زمينهاي علفي است و در لانه‌سازي مهارت ندارند. شکل و اندازه لانه بر حسب گونه فرق مي‌کند. پرنده نر از آشيانه نگهداري مي‌کند و در نگهداري جوجه‌ها به پرنده ماده کمک مي‌کند. غازها هميشه يک نر و يک ماده باهم زندگي مي‌کنند. دوره روي تخم خوابيدن 30 - 24 روز است. غازها عمر درازي دارند و سن آنها را تا 50 سال ذکر کرده‌اند. غازها در تاريکي با جنجال و سر و صدا به محل استراحت مي‌روند و در حين پرواز حرکات جالبي نشان مي‌دهند. شناگرند و به فرو رفتن در آب سازش ندارند ولي هنگام احساس خطر در آب فرو مي‌روند. کمتر غذا از آب مي‌گيرند. در موقع اضطراب و هيجان گردن را بطور افقي در امتداد بدن مي‌کشند و سر را بسوي بالا نگهداشته و توليد صداي ويژه‌اي مي‌کنند سپس با سر و صدا به سوي دشمن خود حمله مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName