چند غاز کنار آب
غازها (geese) پرندگاني باهوش و زيبا هستند. جثه غازها متوسط و گردن آنها نسبتا دراز است. پاهاي آنها بلند است. دم غازها بلند و نوک آنها نسبت به جثه آنها باريک مي‌باشد. رنگ گونه‌هاي اين جنس تقريبا يکسان است و گردن آنها نسبت به قوها کوتاه‌تر و ستبر است. غازها پرندگان ويژه نواحي دوشمالگان مي‌باشند و پرندگاني مهاجرند. در جلگه و يا در جنگلهاي قطب شمال زاد و ولد مي‌کنند. غازها چراگاهها را به محيط آبي ترجيح مي‌دهند. سر غازها بزرگ است و ناحيه بين دو چشم و نوک آنها پوشيده از پر مي‌باشد. رنگ بدن آنها قهوه‌اي شتري است و بعضي‌ها رنگ سفيد دارند. نوک در گونه‌هاي گوناگون به رنگ زرد ، نارنجي و يا صورتي است. غازها در سن دو سالگي بالغ مي‌شوند. اين پرندگان به صورت گروهي در علف‌زارها تغذيه مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName