دو غاز مصري در حال پرواز روي آب
تخمگذاري در غازها در اوائل پاييز شروع مي‌شود . براي جمع آوري تخم غاز مخصوص جوجه کشي بايد غازهاي تخمي را مورد انتخاب قرار داد وبهترين آن‌ها را از نظر وزن وتعداد تخم وسلامت بدن وبنيه انتخاب نمود . معمولاً با اين منظور غازهائي را انتخاب مي‌کنند که داراي وزن متوسط هستند . از چند ماه قبل از جمع آوري تخم جوجه کشي ، غاز نر وماده را براي جفت گيري بين هم رها مي‌کنند. غاز مي‌تواند سريع‌ترين ميزان رشد را در بين تمام گونه‌هاي طيور اهلي داشته باشد . اما محدوديت عمده‌اي که از گسترش پرورش آن در سطح تجاري جلوگيري مي‌کند ، بدون شک کيفيت لاشه مي‌باشد . همانند اکثر پرندگان آبزي ، غازها نيز به ذخيره چربي مستعد هستند . همچنين ثابت شده است که قسمت عمده‌اي از اين رشد سريع به واسطه افزايش ميزان پوست ، پرها وچربي مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName