يک مرغابي همراه با جوجه هايش
ساختمان جايگاه ولانه اردک‌ها شرايط واصولي که براي مرغداري‌ها بايد در نظر گرفته شود عيناً جهت لانه‌هاي اردک قابل اجرا مي‌باشد ، منتهي بايد در نظر داشت ، چون اردک‌ها عادت دارند تمام مدت شب وروز را در هواي آزاد زندگي کنند ودائماً در حال حرکت وفعاليت باشند لذا بايد سعي شود تا حد امکان محوطه‌هاي محصور ووسيع وبزرگي را در جلوي هر لانه براي اردک‌ها اختصاص داد که حيوانات بتوانند در مواقع لزوم از جايگاه‌هاي خود خارج شده ودر آن قسمت به جست‌وخيز بپردازند.
نظرات کاربران
UserName