يک مرغابي همراه با جوجه اش روي آب
رشد جوجه اردک نسبت به ساير طيور اهلي کم وبيش سريع تر است واگر غذا به ميزان کافي ومتعادل در اختيار حيوان گذاشته شود ، حيوان رشد عجيبي خواهد کرد . تغذيه حيوان از دو هفتگي به بعد تدريجاً کم شده ودر سن سه تا چهار هفتگي تعداد دفعات غذا به دو بار در روز تقليل مي‌يابد. برخلاف ساير انواع طيور اهلي، جوجه اردک‌ها از همان ساعات اوليه? خروج از تخم، علاقه? عجيبي به خوردن غذا از خود نشان مي‌دهند و معمولاٌ در چنين هنگامي بهتر است از خوراک‌هايي که در آب وجود دارد يا مواد غذايي که منشأ حيواني دارند براي تغذيه? جوجه استفاده شود.
نظرات کاربران
UserName