به حسین اقتدا کردند، حق و باطل همیشه می‌جنگند، خط ما خط سیدالشهدا است
به حسین اقتدا کردند، حق و باطل همیشه می‌جنگند، خط ما خط سیدالشهدا است
نظرات کاربران
UserName