رهبرانقلاب: صدای بلندگوها در مراسم عزاداری موجب اذیت مردم نشود
🔺رهبرانقلاب: صدای بلندگوها در مراسم عزاداری موجب اذیت مردم نشود

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName