چند مرغابي روي آب
اردک (مرغابي) يکي از اولين گونه‌هاي پرندگان است که توسط آدمي اهلي شده‌است و به نظر مي‌رسد که نخستين بار، اهلي کردن آن در کشور مصر صورت گرفته‌باشد، زيرا در حفاري‌هاي به‌عمل‌آمده بر روي گور امنحوتب سوم، يکي از فراعنه? باستاني مصر، که در حوالي ???? سال قبل از ميلاد مي‌زيسته‌است، تصوير يک اردک در بين گل‌هاي لوتوس مشاهده شده‌است، و گفتني است که مصريان باستان يکي از اولين اقوام کهن بشري هستند که اقدام به جوجه‌کشي از اين پرنده نمودند، و شايد علت توجه مصريان باستان به پرورش اين پرنده، کانال‌هاي متعدد آبي و رودخانه طويل و ممتد نيل بوده‌باشد. امروزه نيز پرورش اردک به شدت در مصر متداول است.
نظرات کاربران
UserName