يک مرغابي همراه با جوجه هايش
برخلاف ساير انواع طيور اهلي، جوجه اردک‌ها از همان ساعات اوليه? خروج از تخم، علاقه? عجيبي به خوردن غذا از خود نشان مي‌دهند و معمولاٌ در چنين هنگامي بهتر است از خوراک‌هايي که در آب وجود دارد يا مواد غذايي که منشأ حيواني دارند براي تغذيه? جوجه استفاده شود. ولي چنانچه اين کار مقدور نباشد مي‌توان روزي پنج الي شش بار مقداري آرد سبوس وپودر شير وآرد مواد علوفه‌اي را به صورت خمير درآورده ودر اختيار جوجه‌ها قرار داد . تجربه نشان داده‌است که ترکيبات مزبور که البته مي‌توان اجزاي آن را با مواد غذايي وعلوفه ودانه‌هاي ديگر تعويض نمود ، غذاي کامل وخوبي براي اردک‌ها به شمار مي‌رود وبخصوص در رشد ونمو جوجه‌ها تاثير زيادي دارد.
نظرات کاربران
UserName