مرغابي
اردک (از ترکي ?rdek)، مرغابي، بت يا سيکا نامي است که معمولاً براي تعدادي از گونه‌هاي مرغابي سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار مي‌رود. اردک‌ها به چندين زيرخانواده تقسيم مي‌شوند. مرغابي‌ها اغلب پرندگان آبي هستند که بيشترشان کوچک‌تر از هم‌خانواده‌هاي غاز و قو هستند. مرغابي‌ها هم در آب دريا و هم در آب شيرين زندگي مي‌کنند. اردک پرنده‌ايست تخم‌گذار که بيشتر در آب زندگي مي‌کند. گونه‌هاي زيادي از اردک در دنيا هستند که هنوز شناخته نشده‌اند.اين پرنده پرهاي چربي دارد تا با تماس به آب، پرها خيس نشود و پرنده پس از خارج شدن از آب سنگين نشود.
نظرات کاربران
UserName