لاما در کوهستان
لاماها گونه‌هايي از شترسانان هستند که در آمريکاي جنوبي زندگي مي‌کنند. لاماها داراي کوهان نيستند. لاماها در گذشته به طور گسترده از سوي اينکاها و ديگر بوميان رشته کوه آند به عنوان حيوان بارکش استفاده مي‌شدند. هم اکنون نيز در آمريکاي جنوبي هنوز از اين حيوان براي بارکشي، توليد گوشت و پشم استفاده مي‌شود. چهار دسته لاما وجود دارد که به معروفترين آنها لاما گفته مي‌شود. شامل : 1- لاما 2- گواناکو 3- آلپاکا 4- ويکونيا
نظرات کاربران
UserName