دو کانگورو
کانگورو جانوري از راسته کيسه‌داران علفخوار (Diprotodontia) از خانواده درازپايان (Macropodidae) است که در استراليا و گينه نو زندگي مي‌کند. کانگورو مي‌تواند به کمک پاهايش پرش‌هاي بلندي انجام دهد. طول اين پرشها به سه متر هم مي‌رسد. دم کانگوروها بلند و عضلاني است. نوع ماده داراي کيسه ايست که نوزاد کانکورو پس از به دنيا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شير مادر تغذيه مي‌کند تا به رشد کافي رسيده و قادر به زندگي در بيرون کيسه شود. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه‌اي بسيار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتيمتر بيشتر نمي‌شود. بزرگ‌ترين نوع کانگورو کانگوروي قرمز است. کانگوروي خاکستري نوع ديگريست که تقريباً به بزرگي کانگوروي قرمز مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName