سه راکون
راکون پستانداري ميان‌جثه و بومي آمريکاي شمالي است. از ميانه‌هاي سده? بيستم در پي گريز يا انتقال عمدي، راکون‌ها در بخش‌هايي از ژاپن، اروپا، قفقاز و منطقه تالش ايران هم پخش شده‌اند. راکون‌ها به کشتزارها آسيب مي‌زنند. راکون‌ها چهره‌اي با رنگ‌هاي سياه و سفيد و دمي زبر بانوارهاي سياه‌رنگ دارد. شمار اين نوارها معمولاً پنج است ولي ميان چهار تا ?? نوار متغير است. ناخن‌هاي پاي جلو راکون نسبتاً بلندند و مي‌توانند با فاصله از هم باز شوند. ناخن‌هاي دست آن‌ها قابلت جمع شدن ندارند.
نظرات کاربران
UserName