يک بچه راکون لباس پوشيده
غذاهاي دور ريخته شده، خوراک خوشمزه‌اي براي راکون‌هاست. آدم‌ها، راکون‌‌ها را مي‌گيرند. آنها تا حدودي رام مي‌شوند؛ با وجود اين، خوي وحشي خود را هميشه حفظ مي‌کنند و ممکن است گاهي به شدت به آدمي حمله کنند. راکون‌ها جانوراني ساکن جنگل‌اند؛ اما استفاده از بقاياي غذاهاي آدمي را ياد گرفته‌اند؛ به خاطر همين، لانه‌هاي خود را نزديک شهرها مي‌سازند. بچه‌ راکون‌ها فقط دو ماه شير مادر را مي‌خورند؛ ولي بيشتر از يک سال به مراقبت مادر احتياج دارند.
نظرات کاربران
UserName