دو جوجه
از نظر زيست‌شناسي به نوزاده پرندگان (مرغ و ...) جوجه گفته مي شود. در طبيعت اکثر پرندگان پس از يک دوره? تخکگذاري(clutch)، بر روي تخمهاي خود خوابيده تا تبديل به جوجه شوند. اغلب مرغهاي خانگي هم اين عمل را انجام مي‌دهند که به اين حالت به اصطلاح کرچي گفته مي‌شود.يک مرغدار مي‌تواند با گذاشتن تخم مصنوعي در لانه، مرغ را تشويق به کرچ شدن نمايد و يا بالعکس، با قرار دادن لانه در ارتفاع و توري سيمي کردن کف لانه از کرچي مرغ ممانعت بعمل آورد.
نظرات کاربران
UserName