بزرگترین خانه سازی پرندگان
🔺پرندگان نساج بسیار اجتماعی هستند و مشهورند به سازندگان بزرگترین آشیانه در میان تمامی پرندگان. آشیانه ای که می تواند چندین نسل از هزاران پرنده را در خود جای دهند
#اجتماعی
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName