عروسک جوجه ميان تخم مرغها
تُخمِ مُرغ سلول نطفه? ماده? (تخمک) مرغ و معمولاً به شکل بيضي است. وزن تخم‌مرغ به‌طور متوسط و بدون احتساب پوسته? آن ?? گرم است. تخم‌مرغ منبع خوبي از پروتئين، ويتامين و املاح ضروري براي بدن است؛ به‌طوري که يک عدد تخم‌مرغ، ? درصد نياز انرژي يک مرد بالغ و ? درصد نياز انرژي يک زن بالغ را تأمين مي‌کند. و از نظر زيست‌شناسي به نوزاده پرندگان (مرغ و ...) جوجه گفته مي شود. در طبيعت اکثر پرندگان پس از يک دوره? تخکگذاري(clutch)، بر روي تخمهاي خود خوابيده تا تبديل به جوجه شوند.
نظرات کاربران
UserName