تصوير بازيکن تيم بسکتبال بوستون سلتيکز بنام Shaq
شايد RAJON RONDO از سالهاي دانشگاهش بعنوان يک بازيکن که علامتهاي سوال بسياري را با خود حمل ميکرد به ياد آورده  شود? اما حالا در چهارمين سال حضور خود در NBA از او بعنوان رهبر تيمي بزرگ که در راه قهرماني پا به ميدان ميگذارد ياد ميشود. او از روزهاي اول که از دانشگاه KENTUCKY پا به NBA گذاشت ? تا به حال هميشه در حال پيشرفت بوده و به جرات مينوان گفت که ?? ميليون دلاري که در قرار داد جديد خود گرفته است از شير مادر برايش حلال تر است. پيشرفت RONDO را فقط با ذکر اين موضوع که او يک فرمانده فوق العاده در زمين است نميتوان توضيح داد. از او که هميشه بدليل شوتهايش انتقاد ميشد ? حالا ديگر ستاره اي شده که از فاصله هاي ? - ? متري خيلي راحت امتيازها را بدست مياورد ? تنها کمبود او اين است که هنوز نتوانسته آن شوتها را به فاصله ?.?? برساند ? چه کسي ميداند ? شايد RR با آن دستهاي پت و پهن هيچوقت نتواند يک ? امتيازي زن قهار شود. با اين وجود باز هم اين موضوع آنقدر اهميت ندارد. زيرا سيستم doc rivers جوري طراحي شده که RONDO در آن بهترين کارايي را داشته باشد. اين گارد ??? سانتي متري خيلي راحت ميتواند از pick ها و تمامي نقاط خالي دفاع حريف استفاده کند و بهترين موقعيتها را براي هم تيمي هايش آماده کند ? يکي ديگر از خصوصيات ممتاز RONDO اين است که او شايد بهترين ريبند کننده در بين گاردهاي ليگ باشد . هر چقدر تيم بوستون در بين تيمهاي ليگ يکي از آرامترين و کند ترين تمپو ها را داشته باشد ? rondo با ريباندهايي که ميکند ميتواند خودش به سرعت به قلب دفاع حريف بزند و امتيازهاي سريع و راحتي را براي تيمش بدست آورد.
نظرات کاربران
UserName