خانه اي روي ابرها در روستاي خوش منظره تروپـِـنـِـس (Thorpeness) در سُفـُـلک (Suffolk) انگلستان
يک خانه مکاني است براي استراحت کردن، زندگي کردن و آسودن. در اين مکان معمولاً يک فرد و يا يک گروه که گاه تشکيل يک خانواده را مي‌دهند زندگي مي‌کنند و وسايل خود را در آن نگهداري مي‌کنند. در فرهنگ سنتي و عامه ايراني گاه از اصطلاح «چهار ديواري» به جاي خانه استفاده مي‌شود. خانه معمولاً خصوصي‌ترين ملک يک فرد يا يک گروه (گاه خانواده) در اجتماع است که از امنيت و حريمي مشخص و ويژه برخوردار است. امروزه به دليل کمبود زمين در شهرها خانه‌ها بيشتر به صورت آپارتمان ساخته مي‌شوند. ده يا روستا عبارت از محدوده‌اي از فضاي جغرافيايي است که واحد اجتماعي کوچکي مرکب از تعدادي خانواده که نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع مي‌يابند و بيشتر فعاليت‌هايي که براي تأمين نيازمندي‌هاي زندگي خود انجام مي‌دهند، از طريق استفاده و بهره گيري از زمين و در درون محيط مسکوني‌شان صورت مي‌گيرد، اين واحد اجتماعي که اکثريت
نظرات کاربران
UserName