کلبه اي در يک باغ در فصل بهار واقع در انگلستان
باغ فضايي است که در آن به دست انسان گل يا درخت کاشته شده باشد. بهار اولين فصل از فصل‌هاي مناطق معتدل است. در نيمکره? شمالي زمين، اين فصل منطبق با سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد (براساس تقويم خورشيدي جلالي) است. بسياري از مردم فصل بهار را آغاز زندگي دوباره? طبيعت مي‌دانند. در فصل بهار حيواناتي که داراي خواب زمستاني هستند، و همچنين، درختان از خواب زمستاني بيدار شده و زندگي را دوباره آغاز مي‌کنند. حيوانات نيز در اين فصل شروع به توليد مثل مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName