منظره کلبه اي ميان جنگل در انگلستان
منظره يا چشم‌انداز، ويژگي‌هاي نمايان ناحيه‌اي از زمين است که عناصر فيزيکي همانند زمين‌چهره‌ها، بدنه‌هاي آبي مثل رودها، درياچه‌ها و دريا، عناصر زنده همانند پوشش زمين شامل پوشش گياهي بومي، عناصر انساني همانند کاربري اراضي، ساختمان‌ها و سازه‌ها، و عناصر ناپايدار مثل وضعيت روشني و آب‌وهوا، را در بر مي‌گيرد. با ترکيب منشاء‌هاي طبيعي و آثار فرهنگي حضور انسان، که اغلب در طول هزاره‌ها روي مي‌دهد، منظره‌ها بازتابي زنده از آميزش انسان و مکان هستند که براي هويت ملي و قومي، عنصري حياتي به شمار مي‌روند. مناظر، شخصيت و کيفيت آن‌ها، به تعريف تصويري از خود منطقه کمک مي‌کند، آن احساس مکاني که آن را از ديگر منطقه‌ها متمايز مي‌سازد. يک منظره در واقع يک پس‌زمينه? پويا براي زندگي مردم است.
نظرات کاربران
UserName