منظره مزرعه اي نزديک به harlech در شمال ويلز
کشتزار يا مزرعه، زميني است شامل ساختارهايي گوناگون است که به کشاورزي، فرآوري و مديريت خوراک سود مي‌رساند و پايه‌اي‌ترين عنصر فرآوري و توليد مي‌باشد. کشتزارها مي‌توانند يک دارنده داشته باشند، يا خانواده و يا گروهي از مردم و يا آنکه بنگاه يا شرکتي بر آن نظارت داشته باشد. يک کشتزار مي‌تواند اندازه‌هاي گوناگوني داشته باشد، از جزئي از يک هکتار تا هزاران هکتار گسترده باشد. وِيلز يا ولز(به انگليسي: Wales، به ولزي: Cymru) کشوري است در جنوب غربي جزيره بريتانيا که به همراه انگلند و اسکاتلند و ايرلند شمالي کشور پادشاهي متحد بريتانياي کبير و ايرلند شمالي را تشکيل مي‌دهد. پايتخت ولز شهر کارديف است. جمعيت ولز در حدود سه ميليون نفر است و به دو زبان انگليسي و ولزي سخن مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName