تصوير يک کاخ در انگلستان
کاخ، کوشک(فارسي) يا قصر(عربي) به محل اقامت خانواده سلطنتي، رئيس دولت، مقامات عاليرتبه و اشراف گفته مي شود. گاهي به بناها و ساختمان‌هاي بزرگ ديگر نيز کاخ گفته مي‌شود. کاخ فرعون در تبس، کاخ‌هاي تخت جمشيد و کاخ‌هاي آشوري نينوا از قديمي‌ترين کاخ‌هاي جهان هستند. بريتانيا، يا پادشاهي متحد بريتانياي کبير و ايرلند شمالي (به انگليسي: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland و به اختصار: UK) کشوري است واقع در اروپاي غربي و به پايتختي شهر لندن. اين کشور از چهار بخش تشکيل شده‌است: سه بخش آن کشورهاي باستاني انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که روي‌هم بريتانياي کبير را تشکيل مي‌دهند. بخش چهارم ايرلند شمالي است که در جزيره ايرلند قرار دارد. در بسياري از منابع ايراني، کل کشور بريتانيا سهواً انگلستان يا به طور خلاصه انگليس خوانده شده‌است. در منابع رسمي بايد از عبارت‌هاي «پادشاهي متحد»، «پادشاهي متحد بريتانياي کبير و ايرلند شمالي»، «بريتانياي کبير» يا «بريتانيا» استفاده کرد.
نظرات کاربران
UserName