سر و گردن اسبي قهوه اي
سوره النّحل:و الخيل و البغال و الحمير لترکبوها و زينة و يخلق مالاتعلمون (آيه ?) ((و خداوند اسبان و استران و درازگوشان را (خلق کرده) تا بر آنها سوار شويد و تا (روزگار خود را بدان) آرايش کنيد، آرايش کردني و او چيزها مي آفرنيد که شما نمي دانيد.)) سوره آل عمران:زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقطنرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث ذلک متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن الماب (آيه ??) ((براي مردمان ميل به شهوات دنيا از زنان، پسران و هميان هاي پر (و به اندازه آن مال بر هم نهاده) از زر و سيم و اسبان نشان دار و چهارپايان و کشتزار، آرايش شده، اينها کالاي زندگي دنياست و بازگشت نيکو نزد خداوند است.
نظرات کاربران
UserName