اسب سفيد و قهوه اي آپالوسا
اسلام اسب را براي هميشه خوب و خير مي داند و پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله مي فرمايد:"اخير معقود بنواصي الخيل الي يوم القيامة؛خير و خوبي به پيشاني اسب تا روز قيامت بسته شده است.جالب تر اين که خود آن حضرت در مسابقه اسب دواني شرکت مي نمايد. روزي به همراه گروهي از مسلمانان، دشمنان و دزدان را در خارج از شهر تعقيب مي نمايد. دشمنان، متفرق شده و مي گريزند.آن گاه ابو قتاده به پيامبر صلي الله عليه و اله، پيش نهاد مسابقه اسب دواني مي دهد.. آن حضرت نيز پذيرفته و در مسابقه شرکت مي کند، و در اين مسابقه، گوي سبقت را از همه شرکت کنندگان ربوده و اول مي شود.
نظرات کاربران
UserName