اسب قهوه اي
پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله اسب را يک مرکب بهشتي دانسته و مي فرمايد:"خيول الغزاة حنو لهم في الجنة؛اسبان رزمندگان اسلام، در بهشت نيز اسبان آن ها خواهند بود.و پرورش اسب را از شمار سرگرمي هاي باطل و بيهوده، خارج شمرده و مي فرمايد:"کل لهو المومن باطل الا في : في تاديبه الفرس، و رميه قوسه، فانهنّ حقّ؛همه سرگرمي هاي مومن، جز در اين مورد باطل است: در آموزش دادن اسب و پرورش آن، و تيراندازي با اين  مورد [باطل نبوده] حق است.
نظرات کاربران
UserName