چند اسب در يک دشت
پاهاي بلند، قلب و شش‏هاي بزرگ، ويژگي‏هايي هستند که اسب را براي سواري و کشيدن گاري مناسب ساخته است. آدمي از 5000 سال پيش استفاده از اسب را آغاز کرده است. اسب‏هاي امروزي از  اسب‏هاي وحشي که هم اکنون نيز به صورت گله‏هايي  در مراتع سرسبز زندگي مي‏کنند به وجود آمده‏اند. اسب‏ها به رنگ‏هاي متفاوت وجود دارند و هر رنگ اسم خاصي دارد. هر بخش از بدن اسب، اسمي دارد. اندازه اسب‏ها را با کمک دست مشخص مي‏کنند. عرض دست يک مرد، حدود 10 سانتي‏متر است.
نظرات کاربران
UserName