اسب انگليسي-عرب
اين نژاد فرانسوي مي‌باشد که با آميزش اسب‌هاي اصيل عرب و انگليسي اصلاح يافته‌است. اسب اصيل عرب علاوه بر زيبايي و وقار، به اين نژاد مقاومت و انعطاف و نرمي در حرکات بخشيدع است؛ در حالي که اسب اصيل انگليسي قد آن را افزايش داده و سرعت آن را بالا برده‌است. قد اسب انگليسي-عرب حدود ???? متر است و به هر رنگي ديده مي‌شود، ولي کهربايي، کرنگ و خاکستري متداول ترند. امروزه از اين اسب‌ها در مسابقات پرش، استقامت و درساژ استفاده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName