تصویری از بثینه؛ تنها بازمانده خانواده قتل عام شده در حمله هفته پیش ائتلاف سعودی به یمن
تصویری از بثینه؛ تنها بازمانده خانواده قتل عام شده در حمله هفته پیش ائتلاف سعودی به یمن
نظرات کاربران
UserName