اسب سياه
اگرچه اهلي ساختن اسب در مقايسه با حيواناتي چون سگ (نه هزار سال قبل از ميلاد) و گوسفند و بز (پنج هزار سال قبل از ميلاد) مؤخر بود، با اين وجود تحول عظيمي در زندگي انسان به‌وجود آورد. انسان نه تنها از گوشت و شير اسب بهره مي‌برد، بلکه براي جابه‌جايي نيز از او استفاده مي‌کرد. نکته? جالب در اين باره اين است که مورخان عقيده دارند که مردم قبل از يادگيري چگونه سوار شدن بر اسب، از ارابه استفاده مي‌کردند.
نظرات کاربران
UserName