عکس به یادماندنی از حج امسال زن پنجاه ساله ای که مادر پیر خود را بر دوش خود حمل می کرد، سوژه ی رسانه ها شد
🔺عکس به یادماندنی از حج امسال
🔹زن پنجاه ساله ای که مادر پیر خود را بر دوش خود حمل می کرد، سوژه ی رسانه ها شد.
#فرهنگی
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName