هتل پوزیدان در فیجی اولین هتل پنج ستاره است که در عمق 40 فوت زیر دریا ساخته شده، و مسافران این هتل حتی می توانند با دکمه ای که در اتاقشان تعبیه شده به ماهیها غذا دهند
هتل پوزیدان در فیجی اولین هتل پنج ستاره است که در عمق 40 فوت زیر دریا ساخته شده، و مسافران این هتل حتی می توانند با دکمه ای که در اتاقشان تعبیه شده به ماهیها غذا دهند.

🐬 @mosbate_fun 🐬
نظرات کاربران
UserName