شهید رجایی
اگر شهید رجایی الان زنده بود و این کار را می کرد، او را بی سواد، کم عقل و آبروبَر می نامیدند؛ همان ها که انقلابی گری را تحقیر می کنند! همان غربزده ها که مناسبات سازمان مللی برایشان جزو واجبات است!!
نظرات کاربران
UserName