دو اسب سفيد
از بهترين محلهاي پرورش اسب تركمن در ايران دشت تركمن صحرا (شهرستان گنبد كاووس، بندر تركمن، آق‌قلا) واستان خراسان شمالي (بجنورد محدوده مرز بين كشور تركمنستان و ايران)مي‌باشد. اسب تركمن ايران به جهت دارا بودن قابليت‌هاي ويژه‌اش به خصوص براي استفاده در مسابقات كورس مدرن و مسابقات پرش طرفداران زيادي دارد.
نظرات کاربران
UserName